Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

AFM: vaak te ruime definitie vermogensbeheer

4 februari 2021

Beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers, hanteren vaak een te ruime definitie van de beleggingsdienst ‘het beheren van een individueel vermogen'.

In een sectorbrief verduidelijkt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) welke diensten niet onder de definitie van individueel vermogensbeheer vallen. Zij verwacht dat ondernemingen aan de hand van deze sectorbrief toetsen of zij voldoen aan alle vereisten en acties ondernemen waar dat nodig is.

Risico

Door het ruim interpreteren van de beleggingsdienst individueel vermogensbeheer bestaat het risico dat er ook andere beleggingsdiensten worden verleend, zo stelt de beurswaakhond. Mogelijk heeft de onderneming dan niet de juiste vergunningen. Of voldoet zij niet aan alle wettelijke eisen die op die beleggingsdiensten van toepassing zijn. Professionele beleggers krijgen dan niet de volledige bescherming die bij deze beleggingsdiensten hoort.

afm-logo-nieuw-500x252

Duidelijkheid

De AFM vindt het daarom belangrijk dat beleggingsondernemingen zorgvuldig vaststellen welke van de door hen verleende diensten onder de reikwijdte vallen van individueel vermogensbeheer, en welke hierbuiten. En welke gevolgen dit voor hen heeft. Om ondernemingen hiervoor een handvat te bieden, heeft de AFM in de sectorbrief de reikwijdte nader toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden.

Gewenst resultaat

De AFM verwacht van beleggingsondernemingen dat zij aan de hand van deze sectorbrief toetsen of zij beschikken over de juiste vergunningen, en waar dat nodig is stappen zet om aan alle wet- en regelgeving te voldoen die van toepassing is op haar dienstverlening.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen