Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wie een klacht heeft over een financiële dienstverlener, dient eerst schriftelijk zijn beklag te doen bij de directie van het desbetreffende bedrijf. Volgens de Wet financiële dienstverlening (Wft) is namelijk iedere financiële dienstverlener verplicht een interne klachtenprocedure te hebben. Komt de directie van het bedrijf niet met een adequate oplossing voor het geschil? Dan kan de klacht vervolgens aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) worden voorgelegd. De klacht moet echter wel binnen drie maanden na de afwijzing bij het KiFiD zijn ingediend. Het indienen van een klacht kan schriftelijk via het klachtenformulier van het KiFiD.

Let op! Kifid geregistreerd maar uitspraak niet bindend

Er zijn financiële dienstverleners die wel geregistreerd zijn bij het Kifid maar de uitspraak van het Kifid als NIET bindend accepteren. De financiële dienstverlener kan dan een uitspraak van het Kifid in het voordeel van de klant/klager naast zich neerleggen.

Vermogensbeheer.nl heeft inzage in welke partijen zich als niet bindend hebben ingeschreven bij het Kifid. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op »

Tip! Kies voor begeleiding bij klacht beleggen en vermogensbeheer

Vermogensbeheer.nl heeft veel ervaring in klachtenprocedures en mediation op het gebied van beleggen en zorgplicht. Zo staan wij consumenten en advocatuur ter zijde. Wij beoordelen of het loont om een procedure te starten en helpen u desgewenst in de begeleiding van uw klacht tegen bank, verzekeraar, tussenpersoon of vermogensbeheerder. Indien nodig, stellen wij ons uitgebreide netwerk van beleggingsspecialisten en gespecialiseerde advocaten ter beschikking. Klik hier voor meer info »

KiFiD-register

Het KiFiD is een financiële klachteninstelling die sinds 2007 bestaat en is opgericht door financiële brancheorganisaties en de Consumentenbond. Het instituut houdt zich uitsluitend bezig met het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Deze partijen, zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, effectenspecialisten en dergelijke zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut. In het openbare KiFiD-register is eenvoudig te controleren of een dienstverlener is aangesloten.