Vraag direct een gratis SelectieRapport aan

Uitspraak Kifid inzake klacht tegen OVG vermogensbeheer

Vermogensbeheer.nl voert klachtenprocedures uit namens beleggers, die ‘gedupeerd’ zijn door hun bank of vermogensbeheerder. Gelukkig is het fenomeen de laatste jaren afgenomen. Maar uitgebannen is het zeker niet. De verwachting is dat door de Coronacrisis de klachten over schending van de zorgplicht bij het vermogensbeheer weer zullen toenemen.

Op 3 februari 2020 deed de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitspraak in een door Vermogensbeheer.nl aangespannen zaak tegen Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage (OVG). Eén van de 3 klachten die wij voer(d)en tegen deze vermogensbeheerder.

De gemene deler van de klachten tegen OVG is steevast een combinatie van slechte beleggingsresultaten, hoge kosten en (te) risicovol beleggingsbeleid met inadequate informatieverstrekking.

Consument liet vanaf mei 2017 €200.000 beleggen volgens een neutraal beleggingsprofiel. In september 2018 stopte consument gedesillusioneerd het beheer van zijn beleggingsportefeuille. Er resteerde nog €173.300. Een waardedaling van ruim €26.000.

kifid logo-450x118

Kosten OVG

In de 17 maanden van het beheer had OVG bijna €13.000 aan kosten gemaakt, wat dus ongeveer de helft van de waardedaling uitmaakt. Dit is circa 6,5% van het beheerde vermogen. De Geschillencommissie wilde niet zo ver gaan dat er sprake was van ‘churning’ (provisiejagen), omdat consument niet heeft kunnen aantonen dat OVG zich bij het verrichten van de transacties heeft laten leiden door de provisie-inkomsten. Het simpele feit dat OVG aan elke transactie substantieel verdiende kreeg hierin kennelijk geen gewicht. Wel oordeelde Kifid dat een dergelijk kostenniveau de rendementsdoelstelling in gevaar kon brengen. En dat de kosten ‘hoog’ waren.

Ken-uw-klant

OVG belegde volgens ‘de methode Advance’, maar kon niet duidelijk maken wat die methode precies inhield. Kifid oordeelde dat deze methode voor wat betreft de risicograad niet bij de consument paste en dat daardoor het ‘ken-uw-klant beginsel’ was geschonden.

Omvang schade

Kifid oordeelde dat OVG deels verantwoordelijk was voor de schade. Het kostenmaximum werd door Kifid gesteld op 3% op jaarbasis, in lijn met eerdere uitspraken en daarmee een belanghebbend grensniveau.

Op basis van benchmarking kwam de Commissie tot het oordeel dat vergelijkbare beleggingen, inclusief kosten, in die periode geen verlies zouden hebben gemaakt. Het gehele verlies, door OVG veroorzaakt, dient daarom als schade te worden opgenomen.

Omdat consument vermogend was (het grootst deel van zijn vermogen had hij elders gestald) én omdat consument voorafgaand en tijdens het beheer van OVG een nieuwsbrief ontving, werd hem 50% ‘eigen schuld’ toegerekend. Dit wil zeggen dat hij door Kifid voor de helft verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade.

Vervolg

OVG heeft inmiddels beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep bij het Kifid tegen het vonnis van een totale schadevergoeding van €9.450 (plus wettelijke rente). Vermogensbeheer.nl heeft, als gevolg hiervan, partieel beroep aangetekend tegen het ‘eigen schuld percentage’ van 50%.

Wordt vervolgd........

Slechte beoordeling voor OVG vermogensbeheer

Vermogensbeheer.nl straft in haar expertbeoordeling vermogensbeheerders af waarbij er financiële prikkels spelen. Zij krijgen dan een slechte score op ‘onafhankelijkheid’. OVG vermogensbeheer heeft een overall score van slechts 2 sterren, die onder andere worden veroorzaakt door het bestaan van financiële prikkels en hoge kosten. Daarbij heeft Vermogensbeheer.nl eerder klachten over OVG vermogensbeheer ontvangen.

jos-leeser-senior-adviseur-vermogensbeheer-nl-100x100door Jos Leeser
Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl. In klachtenprocedures begeleidt en vertegenwoordigt Jos beleggers bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos alle ins en outs van vermogensbeheer.

Meer info over de begeleiding tijdens klachtenprocedures tegen banken en vermogensbeheerders »
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.