Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbeheer: uw vermogen professioneel beheerd

Pulse Media Group: 23 juni 2014

Een vermogensbeheerder beheert beleggingsportefeuilles voor mensen of instellingen die dat zelf niet willen of kunnen.

Een vermogensbeheerder kent het beleggingsdoel van de klant en de risico’s die deze wil lopen, en zorgt dat de beleggingsportefeuille daarbij past. Hij past de portefeuille aan als marktomstandigheden veranderen, of als het doel of de risicobereidheid van de klant veranderen. Daarover onderhouden ze geregeld onderling contact.

Risicoprofielen

Niet elke klant wil evenveel risico’s lopen met zijn vermogen. Daarom bepaalt de vermogensbeheerder per klant een risicoprofiel. Dit kan variëren van ‘zeer defensief’ via ‘neutraal’ tot ‘zeer offensief’. Het profiel bepaalt voor een groot deel hoe de beleggingsportefeuille eruit gaat zien. Bij een defensief profiel wordt relatief weinig of helemaal niet in aandelen belegd maar vooral in obligaties, waarvan het risico lager is dan bij aandelen. Bij een offensief profiel is dat andersom en wordt er juist meer in aandelen, en dus risicovoller belegd. Risico en rendement gaan hand in hand. Hoe groter het risico, hoe groter de kans op een hoger rendement.

Vermogensbeheer of zelf beleggen

Als u wilt beleggen kunt u kiezen voor een vermogensbeheerder, maar u kunt het natuurlijk ook zelf gaan doen. Voor zelf beleggen heeft u wel ervaring nodig, en tijd om de markten te volgen waarin u belegt. Ook hebt u kennis nodig van beleggingsproducten. U mag zich niet door emoties laten leiden. Veel particuliere beleggers halen teleurstellende resultaten omdat ze impulsief handelen: ze kopen als beurzen op recordhoogtes staan, en verkopen in paniek bij een bodem.

Professionele beleggers bekijken de markten rationeler. Vermogensbeheerders kopen een aandeel als ze denken dat dit ondergewaardeerd is, en verkopen weer als ze het aandeel te duur vinden. Vermogensbeheer is met de komst van internet toegankelijker geworden. Er zijn online vermogensbeheerders bij wie u al met 15.000 euro terecht kunt.

Vermogensbeheer tijdens de crisis

In de crisis stond het rendement van veel vermogens onder druk. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat beleggen echt een vak is en dat een vermogensbeheerder ook een risicomanager moet zijn. Hij moet zorgen dat de beleggingsportefeuille steeds blijft passen bij het risicoprofiel van de klant. Dat voorkomt teleurstellingen in moeilijke tijden. “De verschillen tussen vermogensbeheerders zijn groot”, zegt Koen Laarhoven, eigenaar van Vermogensbeheer.nl, de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor vermogensbeheerders in Nederland. “Vermogensbeheerders verschillen aanzienlijk in kosten, beleggingsstrategie, rendementen, werkwijze en organisatie. Er bestaat niet zoiets als ‘de beste vermogensbeheerder’. Het is zaak een goede beheerder te zoeken die past bij uw situatie, wensen en verwachtingen. De beste vermogensbeheerder kan voor iedereen een andere zijn”.

Risico’s van vermogensbeheer

Hoe veilig kunt u uw vermogen bij een beheerder stallen? Een vermogensbeheerder mag zelf geen geld of een effectenrekening van zijn klanten aanhouden. Hij opent een rekening voor u bij een depotbank. Deze bank is verantwoordelijk voor uw effectenportefeuille. Mocht de vermogensbeheerder failliet gaan, dan houdt u uw geld. Ook als de depotbank zelf failliet gaat loopt u geen gevaar. Depotbanken staan onder streng toezicht en uw effecten vallen buiten de boedel van de bank. Voor liquide middelen geldt het depositogarantiestelsel, dat niet- belegd vermogen dekt tot 100.000 euro.

WEETJES

  • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meeste particuliere beleggers teleurstellende resultaten boeken. Ze beleggen vaak te impulsief. Professionele beleggers benaderen de markt veel rationeler.

  • Wilt u niet zelf beleggen, dan is het laten beleggen door een professionele vermogensbeheerder misschien een goede optie voor u.

  • Vermogensbeheer is niet meer exclusief toegankelijk voor grote vermogens. Er zijn online vermogensbeheerders bij wie u al vanaf 15.000 euro terecht kunt.

  • De kosten voor vermogensbeheer zijn afhankelijk van de omvang van het vermogen en de gevoerde beleggingsstrategie. Ze liggen zo rond de 1% per jaar.

  • Als u op zoek gaat naar een vermogensbeheerder is het zaak dat u de beheerder selecteert die het beste bij u en uw persoonlijke situatie, wensen en verwachtingen past.

Auteur: Hans Niewenhuis
Bron: Pulse Media Group

Originele artikel downloaden »