Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Geschillencommissie KiFiD past VBR-index van Vermogensbeheer.nl toe

Kifid.nl: 7 juni 2017

Vermogensbeheer.nl heeft de Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©) ontwikkeld om consumenten te helpen bij het vergelijkbaar maken van het, door hun vermogensbeheerder gerealiseerde, rendement. Op 24 april 2017 deed de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) een bindende uitspraak in een zaak rond een vermogensbeheerder. De Commissie gebruikt in zijn uitspraak de VBR-index als vergelijkingsmaatstaf om de omvang van de schade te bepalen.

Vermogensbeheer.nl heeft de afgelopen jaren fors ingezet op de VBR-index. Wij zijn dan ook blij met deze erkenning. De uitspraak geeft aan hoe belangrijk het is dat rendementen van vermogensbeheerders objectief vergeleken worden.

Samenvatting uitspraak geschillencommissie

Vermogensbeheer. Opties. Informatieplicht. Een vermogensbeheerder dient optietransacties in beginsel te beperken tot transacties die in verband met de in de portefeuille aanwezige aandelen als 'gedekt' kunnen worden beschouwd. Bij een zo frequent gebruik van opties in de portefeuille van een opdrachtgever met een neutraal risicoprofiel dient een vermogensbeheerder beter inzicht te geven in de daarmee gepaard gaande risico’s. Dit te meer omdat de combinatie van long en short posities de schijn kan oproepen dat de geaggregeerde derivatenpositie netto van beperkte omvang is, terwijl er wel degelijk een forse blootstelling aan risico’s is gecreëerd. Ter bepaling van de schade vergelijkt de Commissie de door de vermogensbeheerder gehanteerde benchmark met de VBR-index. Een deel van het aldus verkregen bedrag blijft voor rekening van Consumenten.

De Commissie vergelijkt de door een vermogensbeheerder gehanteerde benchmark met de zogenaamde VBR-index [Vermogensbeheer Rendement index zoals gepubliceerd op www.vermogensbeheer.nl. De VBR-index is samengesteld uit de gerealiseerde netto rendementen van ruim 70 vermogensbeheerders], die naar het oordeel van de Commissie is te beschouwen als een algemeen geaccepteerd en gezaghebbend overzicht van de gemiddelde prestaties van een aanzienlijk aantal vermogensbeheerders met een eigen beleggingsbeleid.

Bron: Kifid.nl