Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vergelijk uw vermogensbeheer-vergelijkingswebsite

Follow the Money: 29 juli 2013

Columnist Marc Vijver vergelijkt de verdienmodellen van vergelijkingssites op het gebied van vermogensbeheer. De ingrediënten voor dure, onnodige beleggingen en te hoge beleggingsrisico’s zijn aanwezig.

De laatste jaren springen vergelijkingswebsites op allerhande gebieden als paddenstoelen uit de grond. Na voor de hand liggende zaken zoals telefoon- en internetabonnementen zijn er ook partijen die effectendiensten vergelijken. Maar de meeste vergelijkingen leveren geen volledig en ongekleurd beeld op. Vooral in het vermogensbeheer lijkt de onafhankelijkheid zeker geen gegeven. Hieronder volgt een korte survey van de aanbieders.

Het vergelijken van vermogensbeheerders is een relatief nieuwe dienstverlening. De afgelopen jaren zijn er verschillende vergelijkingswebsites geïntroduceerd. De meest bekende zijn op dit moment vermogensbeheer.nl, beleggingsmatch.nl, vergelijkuwvermogensbeheerder.nl, beleggingsassistent.nl en vermogensmediair.nl. Op deze websites kunt u gratis vermogensbeheerders (laten) vergelijken. Elke website claimt daarbij volledig onafhankelijk te vergelijken. Toch zijn er grote verschillen.

Doorlopend of eenmalig betalen?

Er zijn twee verschillende verdienmodellen voor de websites; een provisiemodel en een leadmodel.
Het provisiemodel is niet echt van deze tijd, en op zijn minst discutabel. De dienst is ‘gratis’, waarbij de uiteindelijke beheerder de tussenpersoon (doorlopend) moet gaan betalen. Het kan hier gaan om vele duizenden euro’s per belegger. Dit provisiemodel kennen we nog van de woekerpolissen. Er zijn hier wat mij betreft twee zaken mis: ten eerste levert een eenmalige actie een doorlopende provisie op, en ten tweede komt de betaling van de verkeerde partij. Het gevolg van het systeem is een doorlopende kostenverhoging voor u als klant en een prikkel om meer te geld betalen vanuit de aanbieder (die dit terug moet verdienen op de klant).

Het leadmodel is ook gratis voor u als klant. Hierbij wordt u aan beheerders gekoppeld tegen een eenmalig, vast bedrag per lead. De vergelijker heeft hierdoor geen belang bij welke partij informatie wordt aangevraagd, en of u wel ergens klant wordt. Dit model is gangbaar en vergelijkbaar met bijvoorbeeld reguliere marketingkosten zoals banners of andere reclame. Omdat de vergoeding beperkt en eenmalig is, leidt dit niet tot een permanente kostenverhoging voor u als klant.

Wie werkt er met het discutabele provisiemodel?

De websites vergelijkuwvermogensbeheerder.nl, beleggingsassistent.nl en vermogensmediair.nl werken op basis van het discutabele provisiemodel. U kunt online een aantal wensen opgeven, waarna er contact met u gezocht wordt en een overeenkomst gesloten wordt. De vergelijker gaat daarna (offline) op zoek naar een ‘geschikte beheerder’. Hoeveel beheerders er precies in de vergelijking betrokken blijft onduidelijk, maar het is beperkt. Om als beheerder in de ‘selectie’ te worden opgenomen moet deze immers bereid zijn forse provisie te betalen. U betaalt als klant geen vergoeding voor de dienstverlening, want de vergelijker ontvangt provisie van de geselecteerde beheerder. Deze provisie is een vast percentage (gelijk voor alle beheerders) van de beheervergoeding die de beheerder periodiek in rekening brengt. Dus hoe hoger de beheerkosten, hoe hoger de inkomsten voor de vergelijker kunnen worden.

Wie werkt er met het lead model?

De websites vermogensbeheer.nl en beleggingsmatch.nl werken op basis van een leadmodel. U kunt hier zelf online beheerders vergelijken en bij iedere aansprekende beheerder direct meer informatie opvragen. Via een contactformulier op de website wordt u desgewenst gekoppeld aan deze partijen. U kunt zelf met de input “spelen” en kijken wat de verschillen tussen beheerders zijn. Ook ziet u welke vermogensbeheerders in de selectie zijn opgenomen. Dit zijn er respectievelijk 104 en 28, dus ook hier zijn grote verschillen. Voor het doorsturen van gegevens ontvangt de vergelijker een vergoeding, ongeacht of u uiteindelijk klant wordt. De vergoedingen voor de leads zijn voor iedere beheerder gelijk. Het grote voordeel is dat alle informatie online te vergelijken is, en er geen gesprekken of contracten aan te pas komen.

Provisieverbod

Het aanstaande provisieverbod zal ook voor de vergelijkingssites gevolgen hebben, want het provisiemodel is onder de nieuwe regels gelukkig niet meer toegestaan. De websites vergelijkuwvermogensbeheerder.nl, beleggingsassistent.nl en vermogensmediair.nl moeten dus iets anders verzinnen voor het einde van het overgangsjaar 2014. Het is te hopen dat er niet een creatieve U-bocht verzonnen wordt, maar dat het echt anders wordt. Het leadmodel mag blijven bestaan onder de nieuwe regels.

Mis-selling

Op zich zijn alle aanbieders onafhankelijk en geen onderdeel van een financiële instelling. Maar aan de andere kant komen wel alle inkomsten van de kant van de aanbieder, en dat is op zich een gevaarlijk model voor u als klant. Voor de online vergelijkers die alleen leads doorsturen vallen de verkoopprikkels mee, omdat er geen noodzaak tot conversie naar klant bestaat. Bovendien kun je als online dienstverlener met lage bedragen per lead werken.

Maar bij de provisie partijen (die in feite offline werken) is dat een heel ander verhaal. Het financieel belang is hier veel groter en de betaling vindt alleen plaats bij het sluiten van een deal. De inkomsten stijgen bovendien mee met het belegd vermogen en de geselecteerde beheerders moeten hoge marges maken om ook de extra provisie te kunnen betalen. Al met al een leuke cocktail voor het aansmeren van dure, onnodige of onwenselijke beleggingen en te hoge beleggingsrisico’s. Het woord ‘mis-selling’ dat we eerder zagen in onder andere verzekeringen komt in mij op.

Voor alle partijen tenslotte geldt dat er grote druk ligt op het leveren van een actueel en compleet overzicht van de mogelijkheden. Waarom zou je immers beheerders opvoeren in de vergelijking die niet betalen hiervoor? In geen enkel geval worden dan ook alle beheerders in de vergelijking opgenomen, al komt vermogensbeheer.nl met meer dan 100 beheerders wel dichtbij.

Wat te doen?

De tijden zijn wel voorbij dat niemand erover na dacht wie de winkels en mensen van de Hypotheekshop eigenlijk betaalde. Het is belangrijk om u ook hier te realiseren wie welk belang heeft, en wat u eigenlijk (gratis) krijgt. Het mooiste zou zijn als u deze dienst direct betaalt, en alle partijen verklaren écht onafhankelijk te zijn. Met het provisieverbod wordt hierin een stapje gezet. Totdat het provisieverbod geldt, blijft het oppassen geblazen bij wat voor vergelijker u gaat vergelijken!

Disclosure

Met alle genoemde partijen heeft Index People contact gehad. Aangezien wij provisies sinds de oprichting weigeren, zijn wij nergens in het provisiemodel opgenomen. Dat kan ook niet, omdat onze hele marge dan naar hen zou gaan. Met andere woorden: in hun vergelijkingen komen wij nergens voor. Wij doen wel zaken met leadpartijen.

Bron: Follow the Money