Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Beleggingen IBS Capital Allies

Vergelijk de beleggingen van IBS Capital Allies met andere vermogensbeheerders. Beoordeel ook rendement, ervaringen, kosten en de organisatie.

Beleggingen

Belegt inIndividuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Duurzaam beleggingsbeleid, Grondstoffen, Hedge Funds, Private equity
RegioWereld
BeleggingsstrategieDe filosofie van IBS Capital Allies is dat een goed rendement op de lange termijn alleen haalbaar is als de verliezen worden beperkt. Als voornaamste middel om dit te bereiken, kan IBS met haar tactische asset allocatie afwijken van de vastgestelde strategische verdeling. Voor dit dynamische asset allocatie beleid is een analyse van de economische groei de belangrijkste input. Bij een afnemende economische groei zal IBS de portefeuille defensiever en bij een accelererende economische groei offensiever invullen. Daarnaast heeft IBS een aantal risicoparameters vastgesteld. Indien deze aangeven dat de marktrisico’s toenemen, zal IBS tevens het risico van de portefeuille afbouwen, en vice versa.

De 4 van IBS
1. Risicomanagement: Een goed risicomanagementproces draagt meer bij aan het behalen van de beleggingsdoelstelling dan het te allen tijde najagen van het hoogste rendement. Het beleid van IBS is er expliciet op gericht om grote verliezen te vermijden. Grote verliezen verstoren de mate waarin het vermogen groeit.
2. Modelmatig: Onderzoek toont aan dat simpele beslissingsmodellen beter presteren dan de voorspellingen van experts. Experts laten hun beslissingen teveel beïnvloeden door emoties en ingeslepen gedragspatronen die het rationele besluitvormingsproces verstoren.
3. Maatschappelijk verantwoord: Maatschappelijk verantwoord beleggen verlaagt het risico en levert een positieve bijdrage aan een betere wereld.
4. Actief: Door middel van actief beleid stelt IBS een geconcentreerde portefeuille samen van kwalitatief goede en ondergewaardeerde effecten.

De modelportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit individuele aandelen en obligaties. Een relatief klein deel van de portefeuille is opgebouwd uit beleggingsfondsen en indextrackers. IBS kiest er bewust voor om een groot deel van de portefeuille in te richten met individuele titels. Op deze manier kan IBS de kwaliteit, duurzaamheid en waardering van elk bedrijf op individueel niveau beoordelen en zo een onderscheidende portefeuille samenstellen. Door de keuze voor individuele titels kunnen de kosten beperkt gehouden worden omdat er nauwelijks sprake is van onderliggende fondskosten die bij beleggingsfondsen en trackers wel aan de orde zijn.

IBS hanteert in haar duurzaamheidsbeleid de maatschappelijk verantwoorde aspecten milieu, sociaal en governance (ook wel bekend als ESG). Het duurzame beleid van IBS is geformuleerd op basis van de Richtlijn van Goede Doelen Nederland. Bedrijven worden uitgesloten indien hun bedrijfsvoering in strijd is met de UN Global Compact Principles en wanneer zij actief zijn in onethische sectoren. Bedrijven die voldoen aan deze duurzaamheidscriteria zijn minder risicovol en beter op de toekomst voorbereid. Bij de duurzame screening maken zij gebruik van de database van MSCI ESG Research.
Huisfondsen1-5 huisfondsen
Eigen wensen klantJa
RapportagePer kwartaal een rapportage via IBS Online en twee keer per jaar een persoonlijke toelichting.
Inzage portefeuilleVia IBS Online 24/7 inzicht in actuele stand van zaken, rapportages en documenten.
Specialiteit beheerderModelmatig, hoogwaardig risicomanagement, duurzaam en actief beheer.
Gratis SelectieRapport

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.


SelectieRapport Aanvragen