Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Dutch Fund and Asset Management Association

De in Den Haag gevestigde Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is een Nederlandse brancheorganisatie die de belangen behartigt van consumentengerichte en institutionele vermogensbeheerders (asset managers) plus beleggingsinstellingen die in Nederland werken.

DUFAS zet zich in voor de verbetering van het vestigingsklimaat en de integriteit van in Nederland opererende vermogensbeheerders. Om dit te bewerkstelligen, ontplooit de organisatie diverse activiteiten. Zo bevordert het onder andere een integere bedrijfsvoering door gedragscodes en ‘best practices’ vast te stellen en te publiceren. En verder streeft DUFAS naar een vrij aanbod van beleggingsproducten en vermogensbeheerdiensten binnen de Europese Unie. DUFAS is een in 2003 opgericht door ABN AMRO, Delta Lloyd, Fortis, ING, Lombard Odier, Optimix Vermogensbeheer, Robeco en Wereldhave.