Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vereniging van Effectenbezitters (VEB)

De Vereniging Effectenbezitters (VEB) kent een lange historie en is oorspronkelijk in 1924 onder de naam Vereeniging van Fondsenhouders opgericht.

Wat doet de VEB?

De VEB focust zich op belangenbehartiging van particuliere beleggers én het bevorderen van effectenbezit. Dit realiseert de vereniging onder meer door het verstrekken van actuele informatie over ontwikkelingen in de financiële wereld.

Hiervoor gebruikt het de VEB-website en het eigen beleggingsmagazine Effect dat twaalf keer per jaar verschijnt. Daarnaast bundelt het de krachten en initieert collectieve acties om belangen van betrokkenen te behartigen en organiseert het jaarlijks het beleggerscongres ‘Dag van de Belegger’.

Wie zijn de leden van de VEB?

De VEB telt ruim 34.000 actieve leden. De achterban van de vereniging bestaat uit zowel particuliere als institutionele beleggers.

Contactinformatie

De VEB is gevestigd aan Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag. Postadres: Vereniging van Effectenbezitters, Postbus 240, 2501 CE Den Haag.Tel: 070-313 00 00. Email: info@veb.net. Website: www.veb.net.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen