Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Klacht beleggen en vermogensbeheer

Beleggers in Nederland uiten jaarlijks naar schatting duizenden beleggingsgerelateerde klachten. In vele honderden gevallen leiden deze tot een klachtenprocedure, die extern wordt beslecht door een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of door de rechter.

Vermogensbeheer.nl heeft veel ervaring in klachtenprocedures en mediation op het gebied van beleggen en zorgplicht. Zo staan wij consumenten en advocatuur ter zijde. Wij beoordelen of het loont om een procedure te starten en helpen u desgewenst in de begeleiding van uw klacht tegen bank, verzekeraar, tussenpersoon of vermogensbeheerder. Indien nodig, stellen wij ons uitgebreide netwerk van beleggingsspecialisten en gespecialiseerde advocaten ter beschikking.

Hoe kan Vermogensbeheer.nl u helpen?

Voordat u een klacht gaat indienen, is het verstandig om eerst informatie in te winnen en een goede analyse uit te voeren of een procedure zinvol is. Vermogensbeheer.nl geeft u desgewenst kosteloos advies door middel van een quickscan.

Indien Vermogensbeheer.nl inschat dat uw klacht gegrond is en een klachtenprocedure zinvol, dan zijn wij bereid u hierin te begeleiden tegen een vaste vergoeding met een succesfee.

Jos Leeser

Jos Leeser

Jos Leeser is partner bij Vermogensbeheer.nl en senior vermogensbegeleider. Jos was in het verleden onder andere actief als beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en bestuurder binnen het bankwezen. Daarna heeft hij veel ervaring opgedaan in klachtenprocedures en mediation op het gebied van beleggen en zorgplicht.

De afgelopen jaren heeft Jos ca. 40 consumenten ('klagers') begeleidt tijdens hun klachtenprocedure bij het Kifid tegen hun bank/vermogensbeheerder.

Hieronder treft u een aantal van door Jos Leeser gevoerde procedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
uitspraak 2011-242, uitspraak 2013-101, uitspraak 2013-153, uitspraak 2015-033, uitspraak 2015-088, uitspraak 2017-180, uitspraak 2017-404

Plan van aanpak

Allereerst dient de klacht geformuleerd te worden en te worden voorgelegd aan de financiële instelling. Het is van belang dat deze klacht volledig en juist wordt ingediend. Dit om potentiële problemen in een vervolgprocedure te voorkomen. Indien u er met de bank of vermogensbeheerder niet uit komt, dan kunt u in principe een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. In bepaalde omstandigheden is dit niet mogelijk en zal het Kifid de klacht niet in behandeling nemen.

In de praktijk blijkt effectief klagen niet eenvoudig. Indien Vermogensbeheer.nl de zaak voor u voert, zorgt de succesfee er voor dat de belangen parallel lopen, immers voor dit deel geldt een ‘no cure, no pay’ vergoeding.

Vermogensbeheer.nl voert voor u een procedure die begint bij de aangesloten financiële instelling en eventueel eindigt na een (bindende) uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze procedure behelst doorgaans enkele schriftelijke rondes en een hoorzitting.

Voor een oriënterend (telefonisch) gesprek om met u te bepalen of een klachtenprocedure kansrijk is, kunt u het onderstaande formulier invullen. Wij zullen dan contact met u opnemen voor een (telefonisch) intakegesprek of quickscan.

Aanvraag quickscan klachtenprocedure

* Verplichte velden