Wijs & Van Oostveen

Wijs & van Oostveen is actief sinds 1987 als vermogensbeheerder en is uitgegroeid tot een van de grootste vermogensbeheerders in Nederland. De dienstverlening bestaat uit het beheren van vermogens en het geven van beleggingsadviezen. Naast Klassiek Vermogensbeheer biedt Wijs & Van Oostveen de mogelijkheid van Online Vermogensbeheer.

Het actieve beleggingsbeleid van Wijs & Van Oostveen is gericht op een solide groei van het vermogen en het beperken van de risico’s. Als cliënt bepaalt u de kaders waarbinnen dat gebeurt. Want uw wensen, financiële positie, kennis en ervaring, doelstellingen en risicobereidheid vormen altijd het uitgangspunt. Uw portefeuille wordt ingericht met aandelen, obligaties, trackers, opties, speciale beleggingsfondsen en andere financiële instrumenten die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor uw vermogen. De samenstelling van uw portefeuille wordt actief bijgestuurd op basis van de (verwachte) marktomstandigheden. Wijs & van Oostveen geeft u 24 uur per dag inzage in uw portefeuille zodat u altijd precies op de hoogte bent.

Doordat er bij Online Vermogensbeheer gebruik wordt gemaakt van een beleggingsgiro kan ook bij deze dienstverlening het vermogen efficiënt en zeer breed gespreid worden. Andere kenmerken zijn het actieve beleggingsbeleid en de all-in kostenstructuur.

Wijs & Van Oostveen

is NIET opgenomen in onze vergelijkmodule.

Opname in de vergelijkmodule is gratis voor vermogensbeheerders. Opname is alleen mogelijk indien de vermogensbeheerder voldoende informatie verstrekt over de eigen dienstverlening, kosten, gerealiseerde rendementen en organisatie.

Vermogensbeheerders die recent zijn gestart en daarom nog geen gerealiseerde rendementen kunnen tonen worden nog niet opgenomen.

Deze melding is conform het AFM normkader voor vergelijkingssites.   < sluit

Vermogensbeheerder
NaamWijs & Van Oostveen
Onze beoordeling
- Onafhankelijkheidimg∗∗
- Transparantieimg
- Kostenimg
- Organisatieimg∗∗∗∗
 LET OP! Niet beoordeeld zijn de kwaliteit van het beleggingsbeleid en de gerealiseerde rendementen.
Dienstverlening
VermogensbeheerimgJa, vanaf € 100.000,-
BeleggingsadviesimgJa, vanaf € 250.000,-
Organisatie
Onderdeel vanimgWijs & van Oostveen B.V.
Lid van verenigingimgDe Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Oprichtingsjaarimg1987
KifidimgAangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden.
VestigingenAmsterdam

Beoordeling onafhankelijkheid

Beoordeeld is of de beheerder:

 • eigen beleggingsproducten aanbiedt
 • verdient aan de effectentransacties
 • als organisatie onafhankelijk is

Beoordeling transparantie

Beoordeeld is of de beheerder transparant is over:

 • de gevoerde beleggingsstrategie
 • de verschillende beleggingsportefeuilles
 • de samenstelling van de beleggingsportefeuilles
 • de gerealiseerde rendementen (ook die van slechte beleggingsjaren)
 • de kosten doorrekening binnen de getoonde rendementen
 • het soort kosten en de hoogte van de kosten die men in rekening brengt

Beoordeling kosten

Beoordeeld zijn:

 • de hoogte van de kosten
 • het soort kosten
 • de bijbehorende voorwaarden

Beoordeling organisatie

Beoordeeld zijn:

 • de communicatie met de beheerder
 • de geschillen tussen klanten en de beheerder
 • of en hoe men is geregistreerd bij het klachteninstituut Kifid
 • het trackrecord van de beheerder
 • de aanwezigheid van de benodigde vergunningen
 • de DSI-registratie

LET OP! Niet beoordeeld zijn de kwaliteit van het beleggingsbeleid en de gerealiseerde rendementen.

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer geeft u de vermogensbeheerder een volmacht voor het zelfstandig beheren van uw beleggingsportefeuille. Met deze volmacht stelt u uw vermogensbeheerder in de gelegenheid om uw beleggingsportefeuille te beheren zonder telkens overleg en toestemming aan u te hoeven vragen, binnen de met u gemaakte afspraken.

Beleggingsadvies

Bij beleggingsadvies wordt in overleg met de beleggingsadviseur uw portefeuille ingericht. De beleggingsadviseur is uw klankbord en houdt uw portefeuille in de gaten, maar u neemt uiteindelijk zelf de beslissingen.

Onderdeel van

De vennootschap waaronder de vermogensbeheerder valt.

Lid van vereniging

De belangenverenigingen waarvan de vermogensbeheerder lid is.

Oprichtingsjaar

Het jaar waarin de vermogensbeheerder is opgericht.

Kifid

Is de vermogensbeheerder aangesloten bij het klachteninstituut Kifid en heeft men zich verbonden verklaard aan de uitspraken van het Kifid.

Aanvullende opmerkingen over de vermogensbeheerder.

Op zoek naar de beste vermogens- beheerder?