Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking biedt verschillende manieren om uw vermogen te beleggen. Afhankelijk van uw wensen, kunt u kiezen voor vermogensbeheer, beleggingsadvies of zelf beleggen.

- Vermogensbeheer biedt Rabobank Private Banking aan onder de noemer "Rabo Beheerd Beleggen fondsen". Vanaf een belegbaar vermogen van €80.000 wordt uw beleggingsportefeuille opgebouwd uit uitsluitend beleggingsfondsen. Voor het storten en opnemen van bedragen geldt een minimumbedrag van €10.000.

- Beleggingsadvies biedt de Rabobank Private Banking aan in twee verschillende varianten. "Rabo Advies Beleggen fondsen" is mogelijk vanaf een belegbaar vermogen van €80.000. Uw beleggingsportefeuille wordt opgebouwd uit uitsluitend beleggingsfondsen. "Rabo Select Beleggen" is mogelijk vanaf een belegbaar vermogen van €200.000. U kunt dan beleggen in beleggingsfondsen, indexfondsen, aandelen, obligaties en derivaten.

- Zelf beleggen noemt de Rabobank "Rabo Direct Beleggen". U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de portefeuillesamenstelling en het beheer ervan. U kunt dan beleggen in beleggingsfondsen, indexfondsen, aandelen, obligaties en derivaten.

Rabobank Private Banking

is NIET opgenomen in onze vergelijkmodule.

Opname in de vergelijkmodule is gratis voor vermogensbeheerders. Opname is alleen mogelijk indien de vermogensbeheerder voldoende informatie verstrekt over de eigen dienstverlening, kosten, gerealiseerde rendementen en organisatie.

Vermogensbeheerders die recent zijn gestart en daarom nog geen gerealiseerde rendementen kunnen tonen worden nog niet opgenomen.

Deze melding is conform het AFM normkader voor vergelijkingssites.   < sluit

Vermogensbeheerder
NaamRabobank Private Banking
Onze beoordeling
- Onafhankelijkheidimg
- Transparantieimg
- Kostenimg∗∗∗∗∗
- Organisatieimg∗∗∗∗∗
 LET OP! Niet beoordeeld zijn de kwaliteit van het beleggingsbeleid en de gerealiseerde rendementen.
Dienstverlening
VermogensbeheerimgJa, vanaf € 80.000,-
BeleggingsadviesimgJa, vanaf € 80.000,-
Organisatie
Onderdeel vanimgRabobank Groep
Lid van verenigingimgDe Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Oprichtingsjaarimg1950 of eerder
KifidimgAangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden.
VestigingenDoor heel het land

Beoordeling onafhankelijkheid

Beoordeeld is of de beheerder:

 • eigen beleggingsproducten aanbiedt
 • verdient aan de effectentransacties
 • als organisatie onafhankelijk is

Beoordeling transparantie

Beoordeeld is of de beheerder transparant is over:

 • de gevoerde beleggingsstrategie
 • de verschillende beleggingsportefeuilles
 • de samenstelling van de beleggingsportefeuilles
 • de gerealiseerde rendementen (ook die van slechte beleggingsjaren)
 • de kosten doorrekening binnen de getoonde rendementen
 • het soort kosten en de hoogte van de kosten die men in rekening brengt

Beoordeling kosten

Beoordeeld zijn:

 • de hoogte van de kosten
 • het soort kosten
 • de bijbehorende voorwaarden

Beoordeling organisatie

Beoordeeld zijn:

 • de communicatie met de beheerder
 • de geschillen tussen klanten en de beheerder
 • of en hoe men is geregistreerd bij het klachteninstituut Kifid
 • het trackrecord van de beheerder
 • de aanwezigheid van de benodigde vergunningen
 • de DSI-registratie

LET OP! Niet beoordeeld zijn de kwaliteit van het beleggingsbeleid en de gerealiseerde rendementen.

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer geeft u de vermogensbeheerder een volmacht voor het zelfstandig beheren van uw beleggingsportefeuille. Met deze volmacht stelt u uw vermogensbeheerder in de gelegenheid om uw beleggingsportefeuille te beheren zonder telkens overleg en toestemming aan u te hoeven vragen, binnen de met u gemaakte afspraken.

Beleggingsadvies

Bij beleggingsadvies wordt in overleg met de beleggingsadviseur uw portefeuille ingericht. De beleggingsadviseur is uw klankbord en houdt uw portefeuille in de gaten, maar u neemt uiteindelijk zelf de beslissingen.

Onderdeel van

De vennootschap waaronder de vermogensbeheerder valt.

Lid van vereniging

De belangenverenigingen waarvan de vermogensbeheerder lid is.

Oprichtingsjaar

Het jaar waarin de vermogensbeheerder is opgericht.

Kifid

Is de vermogensbeheerder aangesloten bij het klachteninstituut Kifid en heeft men zich verbonden verklaard aan de uitspraken van het Kifid.

Aanvullende opmerkingen over de vermogensbeheerder.

Op zoek naar de beste vermogens- beheerder?